Chính Sách Vận Chuyển Lắp Đặt

cầu nâng các loại,thiết bị sửa chữa ô tô
Chính Sách Vận Chuyển Lắp Đặt
Đối với những khách hàng trong khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh Và Hà Nội công ty sẽ hỗ trợ tiền vận chuyển và lắp đặt.
Với Những khách hàng ngoại tỉnh sẽ tính thêm phí vận chuyển nhưng công ty cũng sẽ hỗ trợ 1 phần và làm việc với những đơn vị vận chuyển uy tín,đảm bảo gchi phí vận chuyển tốt nhất cho khách hàng của mình.